Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu

Prijava pristupnika koji su srednju školu završili prije 2010.

Ime i prezime
Adresa
Nadnevak rođenja
Mjesto rođenja
OIB
Državljanstvo
Adresa e-pošte
Broj telefona
Odabir studija 1. izbor
2. izbor
3. izbor
4. izbor
5. izbor
6. izbor
7. izbor
8. izbor
9. izbor
10. izbor
11. izbor
Svjedodžba 1. razreda srednje škole
Svjedodžba 2. razreda srednje škole
Svjedodžba 3. razreda srednje škole
Svjedodžba 4. razreda srednje škole
Svjedodžba/potvrda o završetku srednje škole
Preslika osobne iskaznice ili putovnice
Napomena: Unos svih podataka je obvezan!!