Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu

Prijava na studij Odgojno-obrazovnih znanosti (pedagogija)

Ime i prezime
Adresa
Nadnevak rođenja
Mjesto rođenja
Državljanstvo
Adresa e-pošte
Broj telefona
OIB
Ispunjavam uvjete za upis, na državnoj maturi imam prijavljen: Hrvatski jezik razina A
Matematika razina A   razina B
Strani jezik razina A
Izborni predmet prijavljen
Osvojeno 1.-3. mjesto
na državnom natjecanju
DA   NE
Završen drugi četverogodišnji
srednjoškolski program
DA   NE
Želim studirati odgojno-obrazovne znanosti (pedagogiju) u kombinaciji s: 1. izbor
2. izbor
3. izbor
4. izbor
5. izbor
6. izbor
Motivacijsko pismo
Motivacijski video
Napomene: Unos podataka u sva polja je obvezan, osim polja s tekstom plave boje gdje pristupnik odabire hoće li poslati motivacijsko pismo ili video uradak.
Nužno je na stranici postani-student.hr prijaviti dvopredmetni studij Fakulteta hrvatskih studija koji biste studirali u kombinaciji sa studijem odgojno-obrazovnih znanosti (pedagogije).

Molimo iskažite svoj interes kako biste se predbilježili za upis na studij odgojno-obrazovnih znanosti (pedagogije). Studij će se početi izvoditi nakon upisa studijskoga programa u Upisnik studijskih programa Ministarstva znanosti i obrazovanja.